зареждане ...

Обществен съвет

             На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата и в изпълнение на чл. 19, ал. 1 и ал. 2, т. 20 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, от 01.01.2017г. в детската градина функционира Обществен съвет в следния състав:

Председател на ОС:

 • Стоянка Кънева 
   

Членове:

 1. Росица Вълчанкова
 2. Донка  Василева
 3. Марияна Славчева

 

 

 

 

 

 • Календар
 • Важно

   

   

  Учебната година в детската градина започва на 15-ти септември.

 • Родителски срещи
 • Бърз контакт


   

  Директор: 
   

  Маргарита Маринова


   

  Тел.:

  0895 651 013


   

  Имейл:

  info-2004104@edu.mon.bg