зареждане ...

Организация на учебната дейност

В центъра на нашата работа стои детето със своите потребности и индивидуалност. Подготовката, която получават нашите деца им осигурява един добър старт за по-нататъшното им развитие. Това е смисълът на целенасочената и ежедневна работа на целия екип.

Образователните направления:

 • Български език и литература
 • Математика
 • Околен свят
 • Изобразително изкуство
 • Физическа култура
 • Музика
 • Конструиране и технологии
 • Безопасност на движението

Седмичните разписания на задължителните форми на организация в целодневните групи в детската градина са разработени в съответствие с изискванията на ЗПУО.

 • Календар
 • Важно

   

   

  Учебната година в детската градина започва на 15-ти септември.

 • Родителски срещи
 • Бърз контакт

  Директор: 
  Маргарита Маринова

  Тел.:
  0895 651 013

  Имейл: