зареждане ...

Нашият екип

          За децата в детска градина „Роза“ се грижат 6 педагози. В своята дейност учителите са подпомагани от 3 помощник - възпитатели, чиято главна задача е подпомагане дейността на учителите и обслужване на децата.

Директор:

 • Маргарита Добрева Маринова

 

Учители:

   Четвърта ЦДГ

   Лиляна Колева Стоянова  –              учител

   Наташа Иванова Тодорова -              учител

   Пом. възпитател:          

   Милена Стоянова 

   Мария Георгиева назначена по проект АПСПО

  Трета ЦДГ

 • Маргарита Любомирова Стойчева –  учител
 • Светлана Георгиева Тодорова -        учител
 • Пом. възпитател:
 • Надя Николова

Разновъзрастова ЦДГ

 • Пепа Куцарова Калева    -                 учител
 • Полина Петрова Михайлова -            учител
 • Пол. възпитател :
 • Валентина Георгиева

 • Календар
 • Важно

   

   

  Учебната година в детската градина започва на 15-ти септември.

 • Родителски срещи
 • Бърз контакт

  Директор: 
  Маргарита Маринова

  Тел.:
  0895 651 013

  Имейл: