зареждане ...

Групи

Детската градина е с три целодневни групи 

За учебната 2022/2023 година разпределението е следното:

I .Четвърта  подготвителна група  

Учители:

 • Лиляна Стоянова
 • Наташа Тодорова

Помощник-възпитател:

 • Милена Андонова
 • Мария Колева

II. Трета ЦДГ  
 

Учители:

 • Маргарита Стойчева
 • Светлана Тодорова

Помощник-възпитател:

 • Надя Димова

 

III.Разновъзрастова ЦДГ  

Учители:

 • Пепа Калева
 • Полина Михайлова
 • Помощник- възпитател
 • Валентина Георгиева

 

 • Календар
 • Важно

   

   

  Учебната година в детската градина започва на 15-ти септември.

 • Родителски срещи
 • Бърз контакт

  Директор: 
  Маргарита Маринова

  Тел.:
  0895 651 013

  Имейл: